Шаро е още малко кутре  Шаро е още малко кутре
1 Шаро е още малко кутре
Врабчо весело запява  Врабчо весело запява
2 Врабчо весело запява
Туп-туп-туп  Туп-туп-туп
3 Туп-туп-туп
Синеока теменужке  Синеока теменужке
4 Синеока теменужке
Бялото кокиче  Бялото кокиче
5 Бялото кокиче